Adatvédelmi tájékoztató foglalkoztatásra jelentkező adatainak kezelésére

Adatkezelési tájékoztató célja

A Manitox Kft. (székhely: 3580, Tiszaújváros, Bay Zoltán u. 17.) a továbbiakban mint adatkezelő kötelezőnek ismeri el jelen közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos jogszabályokban, valamint az Európai Unió jogi aktusaiban meghatározott elvárásoknak.

A  Manitox Kft. személyes adatokat csak  a jogszabályoknak megfelelően kezel, az adatokat a lehető legbiztonságosabban tárolja, harmadik félnek személyes adatot csak annak hozzájárulásával ad át.

Az adatkezelés célja

Az adatkezelés célja elsősorban az érdeklődők, mint potenciális munkavállalók későbbi foglalkoztatása és adatainak megismerése, és a hozzájárulásukkal a megőrzése is a továbbiakban való kapcsolat fenntartásához.

Bővebb információ

A Manitox Kft. elkötelezett munkavállalói és partnerei személyes adatainak védelmében, a személyes adatokat bizalmasan kezeli és megtesz minden olyan
biztonságtechnikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

A felvett személyes adatok köre

Önéletrajz, név, e-mail cím, telefonszám, és a jelentkező által megadott (pl.: esetleges motivációs levélben található) egyéb információk.

Az adatfelvétel folyamata

A Manitox Kft. elektronikusan ( pl.: e-mailben küldött önéletrajzzal, vagy weboldalon kitöltött jelentkezési lappal), vagy papír alapon jut hozzá a foglalkoztatásra jelentkező személyes adataihoz, önéletrajzához, esetlegesen motivációs leveléhez, vagy bizonyítványainak másolatához.

Amennyiben a jelentkezőt a kft. nem foglalkoztatja az adatait törölni illetve megsemmisíteni kell, kivéve ha a jelentkező hozzájárulását adja adatai megőrzéséhez.

Az adatkezelés során elkért személyes adatokhoz hozzáférni jogosultak köre

A számítógépen tárolt digitalizált adatokhoz, és papír alapon elkülönített, tárolt adatokhoz csak a korábban meghatározott jogosult személyek (ügyvezetők, hr&marketing menedzser, és az adott munkakörű asszisztensek),  férhetnek hozzá abban az esetben amikor az feltétlenül szükséges .

Az adatkezelés időtartama

Az önéletrajzok, pályázatok esetében az adatkezelés célja az, hogy a meghirdetett munkakör betöltésre kerüljön. Ennek megfelelően, ha a munkáltató a jelentkezők közül kiválasztott egy személyt a meghirdetett állásra, akkor megszűnt az adatkezelés célja, és a ki nem választott jelentkezők személyes adatait törölni kell. Ezzel egyidejűleg fennáll a törlési kötelezettség abban az esetben is, ha az érintett még a jelentkezés során meggondolja magát, visszavonja pályázatát.

A munkáltató alapvetően csak az érintett kifejezett, egyértelmű és önkéntes hozzájárulása alapján őrizheti meg a pályázatokat.

Az állásra jelentkező, de nem alkalmazott munkavállalók adatait is törölni kell, kivéve akkor, ha a foglalkoztatásra jelentkező, előzetes tájékoztatáson alapuló önkéntes és kifejezett egyértelmű hozzájárulását adta az adatok további tárolására, egy esetleges későbbi foglalkoztatás érdekében. Ebben az esetben a hozzájárulás visszavonásig érvényes, de maximum 8 évig tárolható.

A törlési kötelezettség az adatbázisban és az e-mailben tárolt adatokra egyaránt vonatkozik.

Adatvédelmi óvintézkedések

A személyes adatok  zárt szekrényben, egy példányban kerülnek tárolásra a Manitox Kft. tiszaújvárosi irodahelyiségében, mely iroda külön zárható ajtón keresztül közelíthető meg.

A digitális tárolás esetére tett intézkedésekre vonatkozóan a számítógépek tűzfallal és vírusírtóval vannak ellátva. A belépés jelkóddal ellátott, melyet időközönként változtatnak. Belépés esetén a számítógép asztalán semmilyen személyes adat nem található. Az e-mailes levelezésbe belépni csak jelkóddal lehet olyan számítógépről, amely a fent említett kritériumoknak megfelel.

Közösségi hálózatokon szereplő profil megtekintése

Egy munkáltató igyekszik a lehető legtöbbet megtudni az álláshirdetésre jelentkezőkről, minden lehetséges forrásból szeretne információt gyűjteni róluk, hogy azok alapján közülük a legmegfelelőbb személyt válassza ki. Ennek egyik kézenfekvő megoldása az, ha a munkáltató megnézi a jelentkezőnek a közösségi oldalon található profiloldalát.

A közösségi oldalakon mindenki maga állítja be, hogy az általa megosztott tartalmat ki láthatja, ki férhet hozzá. Az érintett kontroll alatt tudja tartani azt, hogy milyen, mindenki számára nyilvános információk érhetőek el róla a közösségi oldalon keresztül .  A munkáltató  megtekintheti ezeket  a bárki számára elérhető, nyilvános információkat, amelyeket az álláshirdetésre jelentkező személy osztott meg magáról.

A közösségi oldalak megtekintésével összefüggésben azonban a munkáltatónak az alábbi adatvédelmi követelményekre tekintettel kell lennie:

  • Előzetes tájékoztatást kell biztosítani a jelentkezők számára. Így például ismertetni kell a jelentkezőkkel, hogy a felvételi eljárás folyamata kiterjed arra is, hogy a munkáltató is megtekinti a jelentkező közösségi oldalon létrehozott, bárki számára nyilvános információit. Azaz a munkáltató nem „rejtheti el” ezen gyakorlatát a jelentkezők elől, fel kell fednie a kiválasztási folyamat minden lényeges részét.
  • Fontos továbbá az is, hogy – az Mt. 10. § (1) bekezdésében foglaltakkal összhangban –munkáltató csak azokat az információkat ismerheti meg, amelyek lényegesek az álláspályázattal vagy a munkakörrel kapcsolatban.
    A munkaviszony létesítése szempontjából így például nemlényeges adat a magánéletre, párkapcsolatra, családi életre vagy vallásra vonatkozó adat.
  • Az érintett közösségi oldalon végzett, nyilvános tevékenysége megismerhető, következtetést vonható le arról, de a további adatkezelési műveletek már jogellenesnek minősülnek. Vagyis arra nincs lehetőség, hogy a jelentkező profiloldalát a munkáltató le mentse, tárolja vagy más számára továbbítsa.